Podrobná pravidla věrnostního klubu Corial


dále jen C-Klub
Pravidla věrnostního klubu se vztahují na nákupy v kamenných obchodech a v e-shopu CORIAL.

Úvod
I. Program pro věrné zákazníky (C-Klub) je organizován a spravován společností GOLDTIME a.s., IČ: 18629814 se sídlem U Libeňského pivovaru 2015/10, Praha 8, 180 00 (dále také jako „CORIAL").
 
II. Věrnostní klub je určen pro zákazníky, kteří nakupují v kamenných prodejnách nebo na e-shopu CORIAL.
 
III. Cílem věrnostního klubu je odměňovat zákazníky prodejní sítě CORIAL a poděkovat jim za jejich věrnost poskytnutím cenového zvýhodnění zboží a služeb, které CORIAL nabízí, a to při splnění níže uvedených podmínek.
 
IV. Níže uvedené všeobecné podmínky věrnostního klubu stanovují práva a závazky jeho účastníků, tj. společnosti GOLDTIME a.s. na straně jedné a členy C-Klubu na straně druhé. Tato pravidla vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách CORIAL.CZ.
 
Všeobecné podmínky věrnostního klubu
 
Definice:
 
  • C–Klub je věrnostní systém organizovaný a spravovaný společností GOLDTIME a.s., který umožňuje získat členům věrnostního klubu cenové zvýhodnění při nákupech zboží a služeb z nabídky e-shopu CORIAL.CZ či kamenných prodejen CORIAL, a to na základě kreditů získaných předchozími nákupy.
  • Klientský účet je účet registrovaného člena věrnostního klubu. Obsahuje informaci o počtu, hodnotě nasbíraných kreditů a době jejich platnosti.
  • Kredit – reprezentuje hodnotu budoucí slevy v Kč získanou za nákup zboží a služeb členem věrnostního klubu C-Klub. Kredit je evidovaný v kreditových poukázkách s časově omezenou plaností.
  • Prodejna CORIAL – prodejní místo značky CORIAL označené logem CORIAL, vyskytující se na území České republiky. Aktuální seznam všech obchodů je k dispozici na internetových stránkách CORIAL.CZ.
  • e-shop CORIAL – prodejní místo značky CORIAL označené logem CORIAL, dostupné na internetových stránkách CORIAL.CZ
  • Člen věrnostního klubu – je zákazník registrovaný ve věrnostním klubu CORIAL, který dal souhlas se svou registrací do C-Klubu. Souhlas může být udělen písemně na registračním formuláři v prodejně CORIAL nebo elektronicky při registraci v e-shopu CORIAL.CZ.
 
Podstata věrnostního klubu

1.1 V rámci věrnostního klubu sbírá Člen věrnostního klubu kredity na svůj klientský účet za jím uskutečněné nákupy zboží či služeb v kamenných prodejnách a e-shopu CORIAL.CZ.
1.2 Člen věrnostního klubu je identifikován – spojen se svým klientským účtem pomocí e-mailové adresy kterou uvedl při registraci.
1.3 Nasbírané kredity může člen věrnostního klubu použít na cenové zvýhodnění formou slevy při nákupu zboží nebo služeb z nabídky kamenných prodejen nebo e-shopu CORIAL.CZ dle zde definovaných pravidel. Hodnota použitého kreditu odpovídá hodnotě poskytnuté slevy.
1.4 Výhody vyplývající z členství ve věrnostního klubu ani nasbírané kredity nelze postoupit či prodat třetím osobám.
1.5 Kredity nelze směnit za peněžní hotovost. Kredity se získají dle stanovené stupnice v samostatných kreditových poukázkách, které mají platnost 2 roky.
 

2 Účast ve Věrnostním klubu

2.1 Členem věrnostního klubu se může stát jakákoliv plnoletá osoba, která se může identifkovat vlastní e-mailovou adresou.
2.2 Účast ve věrnostním klubu je osobní a nepřenosná.
2.3 Aby mohl být zájemce zařazen do věrnostního klubu CORIAL, musí čitelně vyplnit a podepsat registrační formulář v kterékoliv prodejně CORIAL, nebo potvrdit online registrační formulář na adrese CORIAL.CZ. Vyplňované údaje musí být v požadovaném rozsahu (minimálně jméno, příjmení, mailová adresa) a pravdivé. Po předání vyplněného registračního formuláře personálu prodejny CORIAL nebo potvrzení elektronické verze v e-shopu CORIAL je zájemce registrován do věrnostního klubu a může bezprostředně poté začít shromažďovat kredity za nákupy. Registrace je následně zanesena do databáze členů věrnostního klubu spravované společností GOLDTIME a.s.
2.4 Pokud se zákazník zaregistroval v prodejně CORIAL a má zájem, aby se jeho kredity za nákupy v e-shopu přičítaly k účtu s mailovou adresou uvedenou při registraci, musí se stejným účtem zaregistrovat i v e-shopu CORIAL.CZ.
2.5 Pokud se zákazník zaregistroval v e-shopu CORIAL.CZ, stává se členem klubu automaticky. Při nákupu v prodejně CORIAL se pak identifikuje mailovou adresou zaregistrovanou v e-shopu a získané kredity se mu přičtou k tomuto účtu.
2.6 GOLDTIME a.s., si vyhrazuje právo nezaregistrovat, nebo vyřadit z databáze zájemce, kteří předložili formuláře, ve kterých jsou údaje neúplné, nesprávné, nečitelné, či takové, na kterých chybí podpis (v případě vyplnění v prodejně).
2.7 Osobní údaje zájemce o členství ve věrnostním klubu (registrace) jsou do databáze zaneseny ihned, a to jak v kamenné prodejně nebo na e-shopu CORIAL. To nevylučuje, že mohou být později vyřazeny pro nesprávnost uvedených údajů, jak je uvedeno v bodě 2.6.
2.8 Je v zájmu Účastníka věrnostního systému, aby informoval vždy včas společnost GOLDTIME a.s. o změnách ve svých osobních údajích (změna e-mailové adresy, příjmení atd.).
 

3 Systém sbírání kreditů na klientský účet člena věrnostního klubu:

3.1 GOLDTIME a.s., připíše registrovanému členu věrnostního klubu kredit za každý nákup zboží a služeb v kamenných prodejnách a na e-shopu CORIAL a to v odstupňované výši ve vazbě na celkovou hodnotu nákupu. Novému členu klubu bude za jeho první nákup po registraci připsán na jeho účet zvláštní vstupní kredit. Tento kredit bude připsán pouze jednou, a to za první nákup po registraci. Kredity budou připisovány podle následující hodnotové stupnice:
 
Od Kč Do Kč Kredit Kredit za první nákup*
0 499 0 až 50 
500 999 25 až 100
1000  1999 50 až 200
2000 3999 100 až 400
4000 7999 200 až 800
8000 11999 400 až 1200
12000 15999 600 až 1600
16000 19999 800 až 2000
20000 25999 1000 až 2600
26000 31999 1300 až 3200
32000 39999 1600 až 4000
40000 47999 2000 až 4800
48000 63999 2400 až 6400
64000 95999 3200 až 9600
96000 127999 4800 až 12800
128000 a více 6400 min 12800
      zaokrouhluje se na 10 Kč

3.2 GOLDTIME a.s., si vyhrazuje právo změnit systém přidělování kreditů, o čemž bude členy včas informovat.
3.3 Kredity budou na účet člena klubu připisovány vždy po uskutečnění nákupu automaticky na základě vystaveného prodejního dokladu, který bude obsahovat identifikaci člena klubu. Jak v prodejně, tak v e-shopu se člen klubu předem identifikuje registrovanou mailovou adresou. Hodnota připsaných kreditů za nákup bude uvedena na prodejním dokladu.
3.4 Kredity získané při nákupu v prodejně CORIAL budou okamžitě připsány na účet člena klubu a ihned budou k dispozici pro další nákupy. Kredity získané při nákupu v e-shopu CORIAL.CZ budou okamžitě připsány na účet člena klubu, ale budou neaktivní a bude je možné použít na další nákupy až po uplynutí lhůty na odstoupení od smlouvy.
3.5 Pokud zákazník před nákupem na prodejně neuvede svoji mailovou adresu jako identifikaci člena klubu, případně se do e-shopu přihlásí jinou než registrovanou adresou, kredity za nákup na jeho účet nelze zpětně připsat.
3.6 Platnost kreditů je 24 měsíců od data jejich aktivace. Každý připsaný kredit za nákup se eviduje samostatně podle data připsání na účet člena klubu. V případě, že datum platnosti kreditu vyprší, člen věrnostního klubu tímto dnem ztrácí nárok na jeho uplatnění. Zákazník si může ověřit platnost i množství kreditů ve svém klientském účtu v e-shopu CORIAL.CZ nebo dotazem v prodejně CORIAL.
 

4. Použití kreditů:

4.1 Kredity lze použít pouze nákupu zboží v kamenné prodejně CORIAL nebo v e-shopu CORIAL při současné identifikaci člena klubu. Hodnota kreditu bude odpovídat absolutní výši poskytnuté slevy.
4.2 Kredity lze použít na slevu při nákupu jakéhokoliv zboží nebo služeb dle výběru zákazníka z nabídky prodejny nebo e-shopu. Pokud je hodnota nákupu vyšší než hodnota kreditových poukázek použitých na slevu z nákupu, zákazník doplatí částku nepokrytou slevou z kreditových poukázek. Pokud je hodnota nákupu nižší než použitá kreditová poukázka, bude tato poukázka použitá jako celek a zákazník nemá nárok na vyplacení rozdílu.
4.3 Nasbírané kredity nemohou být v žádném případě směněny za hotovost ani převedeny na jinou osobu.
4.4 Maximální počet kreditů, kterých zákazník může dosáhnout není omezen. Hodnota nákupu může být uhrazena kreditovými poukázkami až do plné výše.
 

5 Ukončení nebo přerušení činnosti věrnostního klubu

5.1 GOLDTIME a.s. si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit nebo přerušit činnost věrnostního klubu.
5.2 V případě ukončení nebo přerušení věrnostního klubu bude společnost GOLDTIME a.s. o této skutečnosti informovat Účastníky věrnostního klubu prostřednictvím kamenných prodejen CORIAL a na internetových stránkách CORIAL.CZ.
5.3 V případě ukončení nebo přerušení činnosti věrnostního klubu může člen věrnostního klubu použít dosud získané kredity na nákupy po dobu jejich platnosti, nebo do data určeného v oznámení o přerušení nebo ukončení činnosti.


6 Ochrana osobních dat

6.1 Účastník věrnostního systému potvrzuje svým podpisem a/nebo potvrzením e-mailové adresy při registraci přes CORIAL.CZ, že se seznámil, a že souhlasí se Zásadami ochrany osobních údajů zde zveřejněnými.

V Praze dne 29. listopadu 2022
 

Novinky na Váš e-mail

Už nikdy nezmeškáte žádnou slevu nebo akci. Jako první se dozvíte o novém zboží v e-shopu. Pošleme vám jen to, co vás zajímá - zadejte svůj e-mail.

Novinky na Váš e-mail
Už nikdy nezmeškáte žádnou slevu nebo akci. Jako první se dozvíte o novém zboží v e-shopu. Pošleme vám jen to, co vás zajímá - zadejte svůj e-mail.